SV de Combinatie Asten 
De schaakvereniging van zuid-oost Brabant

Informatie over de Combinatie

Voorzitter: 

  voorzitter@decombinatieschaakt.nl
  André Donkers

Secretaris:
  secretaris@decombinatieschaakt.nl
  Kees van Hooidonk
Penningmeester:
  penningmeester@decombinatieschaakt.nl
  Stefan Rooijakkers
Jeugdleider:
  Jos Swinkels
Competitieleider (intern):
  Ton Sparidans
Teamleider 1e team KNSB zaterdagcompetitie:
  Rob Aarts
Teamleider 2e team KNSB zaterdagcompetitie:
  Tibor Hurkmans
Teamleider 3e team KNSB zaterdagcompetitie:
  Jos Schlangen
Teamleider 1e team NBSB avondcompetitie:
  Toon Sparidans

Lidmaatschap:

 Het lidmaatschap kan worden aangegaan door het opsturen van een ingevuld aanmeldingsformulier.
 Een lidmaatschap loopt tot 31 juli van elk jaar en wordt stilzwijgend verlengd tenzij voor 1 augustus van dat jaar schriftelijk is opgezegd aan de penningmeester en bij voorkeur ook aan de secretaris.


Clubavond:
  Senioren: Dinsdag 20.00 uur in 'Den Dissel', Beatrixlaan 21, Asten
  Jeugd: Vrijdag 19.00 - 20.00 uur in 'Den Dissel', Beatrixlaan 21, Asten


Contributie:
  Contributietarieven seizoen 2023-2024:
  Senioren € 70,-
  Jeugd € 50,-
  Te voldoen via overmaking op IBAN: NL40 RABO 0103 6826 35
  t.n.v. S.J.L.A. Rooijakkers te Helmond inz. Schaakclub de Combinatie
  Wilt u graag iets meer weten over onze vereniging stuur dan een e-mail aan één van de bestuursleden.


Postadres:
 Stegen 1
 5721 SZ Asten


Webmaster:

 webmaster@decombinatieschaakt.nl 


Eregalerij:

 De eregalerij van onze schaakvereniging is hier in te zien.


Ereleden:
 Jan Cuijpers († nov 2009)
 Jos Swinkels

Leden van verdienste:
 Sjeng Hoeben († sept 2014)
 Embert Berkers
 Wim van Eijk
 John Loomans
 Piet Berkers
 Toon Sparidans

VOG-beleid:
NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie jeugdlid en trainer/begeleider te verkleinen en zij fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Schaakvereniging de Combinatie onderschrijft dit initiatief. Klik hier (pdf) voor meer informatie over ons VOG-beleid.
Als Vertrouwens-Contact-Persoon is aangesteld: Ton Sparidans, lid van de Combinatie.

Privacy statement SV de Combinatie:
  Ons Privacy Statement is hier in te zien.

KvK 17218882