SV de Combinatie Asten 
De schaakclub in zuid-oost Brabant     

Informatie over de Combinatie

Voorzitter: 

  voorzitter@decombinatieschaakt.nl
  André Donkers

Secretaris:
  secretaris@decombinatieschaakt.nl
  Kees van Hooidonk
Penningmeester:
  penningmeester@decombinatieschaakt.nl
  Stefan Rooijakkers
Jeugdleider:
  Jos Swinkels
Competitieleider (intern):
  Ton Sparidans
Teamleider 1e team KNSB zaterdagcompetitie:
  Rob Aarts
Teamleider 2e team KNSB zaterdagcompetitie:
  Tibor Hurkmans
Teamleider 3e team KNSB zaterdagcompetitie:
  Jos Schlangen
Teamleider 1e team NBSB avondcompetitie:
  Toon Sparidans

Ereleden:
  Jan Cuijpers († nov 2009)
  Jos Swinkels

Leden van verdienste
  Sjeng Hoeben († sept 2014)
  Embert Berkers
  Wim van Eijk
  John Loomans
  Piet Berkers
  Toon Sparidans

Clubavond
  Senioren: Dinsdag 20.00 uur in 'Den Dissel', Beatrixlaan 21, Asten
  Jeugd: Vrijdag 19.00 - 20.00 uur in 'Den Dissel', Beatrixlaan 21, Asten

Webmaster
  webmaster@decombinatieschaakt.nl

Eregalerij
  De eregalerij van onze schaakvereniging is hier in te zien.

Contributie
  Contributietarieven seizoen 2022-2023:
  Senioren € 70,-
  Jeugd € 50,-
  Te voldoen via overmaking op IBAN: NL40 RABO 0103 6826 35
  t.n.v. S.J.L.A. Rooijakkers te Helmond inz. Schaakclub de Combinatie
  Wilt u graag iets meer weten over onze vereniging stuur dan een e-mail aan één van de bestuursleden.

VOG-beleid
NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie jeugdlid en trainer/begeleider te verkleinen en zij fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Schaakvereniging de Combinatie onderschrijft dit initiatief. Klik hier (pdf) voor meer informatie over ons VOG-beleid.
Als Vertrouwens-Contact-Persoon is aangesteld: Ton Sparidans, lid van de Combinatie.

Privacy statement SV de Combinatie
  Ons Privacy Statement is hier in te zien.

KvK 17218882