AlgemeenPrivacy statement SV de Combinatienaar boven

Privacy statement SV de Combinatie, opgesteld d.d. 16 mei 2018 (pdf)


VOG-beleidnaar boven

NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie jeugdlid en trainer/begeleider te verkleinen en zij fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Schaakvereniging de Combinatie onderschrijft dit initiatief. Klik hier (pdf) voor meer informatie over ons VOG-beleid.

Als Vertrouwens-Contact-Persoon is aangesteld: Ton Sparidans, lid van de Combinatie.Geschiedenisnaar boven

In den beginne.
Ten huize van Embert Berkers werd in het najaar van 1970 een schaakavond georganiseerd. De drie broers Toon, Piet en Embert en Walter Kusters speelden hun partijtjes heel serieus, maar het ging toch uiteindelijk om de conversatie en het pilsje. Huiskamerschaak dus. Zo begon het. Dergelijke bijeenkomsten herhaalden zich steeds vaker. Er werden wat openingen voorbereid, men raakte niet meer verstrikt in het herdersmat en de schaakklok deed mee!
Toch competitieschaak.
Embert Berkers: "Waarom niet gespeeld in competitieverband! Maar het moest dan toch vrijblijvend blijven, zo vonden we. Nu was er in Asten een schaakclubje geweest maar dat was zieltogend. Een mooie kans om de draad weer op te pakken. Het materiaal werd overgenomen en in april 1971 werd een echte start gemaakt in zaal Clevis. Een echt bestuur hadden we niet". Maar onder voorzitterschap van Embert Berkers kon er geschaakt worden en dat was goed. Embert: "Een zeer ondemocratische structuur dus. En dat is zo gebleven totdat Jan Cuijpers het voorzitterschap overnam. We gingen in 1972 ook meedoen aan de Bondscompetitie, hadden daarbij hoge verwachtingen maar het lukte ons net niet om kampioen te worden. Daarentegen scoorden we bij het Bavariatoernooi uitstekend. Ondertussen hadden we bijzonder goede contacten opgebouwd met de schaakclub van Someren-Eind en zetten dat al in 1973 om in een fusie. We schreven een brief aan de Brabantse Bond met het verzoek om op grond van de goede prestaties in de Bondscompetitie en het Bavariatoernooi in een hogere klasse geplaatst te worden gezien ook de inbreng van onze schaakvrienden uit Someren. Het lukte. Het Bondsbestuur liet ons promoveren zonder dat we kampioen waren geworden."
In de loop der tijd.
Vele successen volgden. Met twee teams (zelfs even met 3 teams) werd vele jaren deelgenomen aan de NBSB competitie en soms zelfs aan de landelijke competitie. Bovendien haalden we meerdere malen het kampioenschap in het Bavariatoernooi. In 1998 kwamen er ideeŽn om een samenwerkingsverband met de schaakvereniging uit Deurne aan te gaan, wat betreft de externe competitie. Vanaf september 1998 werd de daad bij het woord gevoegd. Onder de naam DAS werd met vier teams deelgenomen aan de NBSB competitie. In 2000 komt de samenwerking ten einde. Binnen de KNSB was het niet mogelijk dat DAS zou promoveren. Snelle andere oplossingen waren niet voorhanden zodat DAS deels aan eigen succes ten onder ging. De beide verenigingen gingen weer apart meedoen aan de competitie.

De Combinatie ging verder met 3 teams in de NBSB-competitie. In het seizoen 2006-2007 promoveerde de Combinatie voor de 3e maal naar de 3e klasse KNSB. Maar nu definitief. Bovendien werd een stijgende lijn ingezet met als voorlopig hoogtepunt seizoen 2015-2016. Tot de laatste wedstrijddag werd gestreden om het kampioenschap in de 3e klasse KNSB, maar uiteindelijk helaas zonder het gewenste resultaat.

Maar in het seizoen 2018-2019 was het dan toch een feit. Combinatie 1 promoveerde onder leiding van teamleider Rob Aarts naar de 2e klasse KNSB door ongeslagen boven aan te eindigen in de 3e klasse H. Voor het eerst had de club ook 3 wedstrijden een titelhouder (grootmeester) aan boord. Voor het kampioenschap tekenden: Rob Aarts, Bob Jansen, Egbert Clevers, Maurice Swinkels, Robin Swinkels,Gerard van den Berg, Raymond Briels, Michel Kerkhof, Jos Swinkels en Stefan Rooijakkers.

In 2013 werd weer toenadering gezocht met Deurne en drie jaar is een gezamenlijke competitie gehouden. Het project stopt in 2016 en wordt er weer gestart met een eigen competitie. Wel kunnen de leden van beide clubs aan elkaars interne competities deelnemen.


Jeugdnaar boven

Het belang van de jeugd.
De jeugd heeft altijd een prominente plaats gehad binnen onze vereniging. Jaren stond de jeugdopleiding onder leiding van Piet Berkers en deze floreerde. Eenmaal werd zelfs met een viertal het kampioenschap van Nederland behaald dankzij Joost Retera, Pim Berkers, Jan v/d Mortel en Elwin Berlijn. Maar er kwam meer talent naar boven bij de Combinatie. ZoŽ van de Kerkhof behaalde diverse Brabantse titels bij de meisjes. Frans Cuijpers, groeide uit tot en nationale topper. Hij behaalde de IM-titel (internationaal meester) en bereikte zelfs even de ratinggrens van 2500, en dat is grootmeesterniveau.
Nieuw millennium.
Eind jaren negentig gaf Piet het stokje over aan een aantal mensen die zich met de jeugd ging bemoeien. Stefan Rooijakkers, Jos Schlangen, John Loomans, Wim van Eijk en Jos Swinkels hielden zich met diverse jeugdactiviteiten bezig. Dat bleef niet beperkt tot de club. Later kwamen ook Embert Berkers en Toon Sparidans het team versterken. Vele kinderen werden opgeleid volgens de stappenmethode van Brunia/van Wijgerden. Honderden examens werden afgenomen in de loop der tijd.

Door diverse spelers en speelsters werden diverse successen geboekt. Rob Aarts, Chantal van Eijk, Koen Schlangen, Maurice Swinkels en Robin Swinkels behaalden diverse Brabantse titels. Robin Swinkels haalde ook diverse Nederlandse kampioenstitels binnen. In 2007 op zijn 17e jaar werd hij IM (internationaal meester). 2 Jaar later op 19-jarige leeftijd behaalde Robin de grootmeestertitel (GM), de hoogste titel in de schaaksport. Ook Chantal van Eijk wist bij de meisjes enkele Nederlandse kampioenstitels te bemachtigen.

In teamverband waren er ook successen tot op nationaal niveau. Een jeugdteam met Maurice Swinkels, Koen Schlangen en Sven Ruigrok scoorde elk jaar hoge ogen. Een schoolteam van basisschool 't Lover werd uiteindelijk 2e van Nederland (met een start van 1200 teams!). Het team bestond uit Maurice Swinkels, Sven Ruigrok, Bas Imandt en Tommy de Jong.


Vandaag de dagnaar boven

Schaakvereniging De Combinatie is een actieve vereniging met ongeveer 25 senioren en evenzovele jeugdspelers.

Op dinsdagavond vindt de interne competitie plaats. De senioren doen mee aan diverse competitie zoals, de NBSB en de KNSB. De jeugd speelt mee in de jeugdcompetitie en is vaak te zien op jeugdtoernooien. Op de vrijdagavond wordt de jeugd opgeleid volgens een officieel opleidingsprogramma, de Stappenmethode, met aansluitend examens en de mogelijkheid tot het behalen van door de KNSB erkende diplomaís.

Verder organiseert de vereniging toernooien zoals het snerttoernooi. Binnen de verenigingen vinden diverse overige activiteiten plaats.


Colofonnaar boven

Bestuursleden
VoorzitterGerard van den Berg
Veldstraat 35, 5815 CW Merselo
0478-546636
SecretarisKees van Hooidonk
Amer 82, 5751 SV Deurne
06-18484439
PenningmeesterStefan Rooijakkers
Haagbeemd 12, 5704 AM Helmond
06-51898666
JeugdleiderJos Swinkels
Stegen 1, 5721 SZ Asten
0493-696100
CompetitieleiderToon Sparidans
Pasakker 22, 5712 HM Someren
0493-495601
Teamleider team 1Rob Aarts
Koningsplein 22, 5721 GJ Asten
06-47904819
Teamleider team 2Tibor Hurkmans
Rietgors 12, 5754 CT Deurne
06-13265275
Teamleider avond 1Gerard van den Berg
Veldstraat 35, 5815 CW Merselo
0478-546636
Teamleider avond 2Toon Sparidans
Pasakker 22, 5712 HM Someren
0493-495601
Ereleden:Jan Cuijpers(† nov 2009)
Jos Swinkels
Leden van verdienste:Sjeng Hoeben († sept 2014)
Embert Berkers
Wim van Eijk
John Loomans
Piet Berkers
Toon Sparidans

Clubavond
Senioren:Dinsdag 20.00 uur
In 'Den Dissel', Beatrixlaan 21, Asten
Jeugd:Vrijdag 19.00 - 20.00 uur
In 'Den Dissel', Beatrixlaan 21, Asten

Routebeschrijving Den Dissel via Google maps
Route beschrijving via Google Maps


Informatienaar boven

Contributietarieven seizoen 2019-2020
Senioren:Ä 70,-
Jeugd:Ä 50,-
Te voldoen via overmaking op IBAN: NL40 RABO 0103 6826 35
t.n.v. S.J.L.A. Rooijakkers inz. Schaakclub combinatie te Helmond
Wilt u graag iets meer weten over onze vereniging stuur dan een e-mail of bel een van de bestuursleden.